Πρόοδος του πρώτου Ronald McDonald House

Έως τα τέλη του 2021 υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί η ανέγερση του πρώτου 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗠𝗰𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲 στην Κύπρο, για το οποίο οι εργασίες προχωρούν κανονικά!

Ανοίγοντας τις πόρτες του απέναντι από το Μακάρειο Νοσοκομείο, το #RMHCcy θα παρέχει δωρεάν διαμονή και στήριξη σε οικογένειες παιδιών τα οποία νοσηλεύονται #RMHCcy will be able to host families with hospitalized children from all over Cyprus, providing a place to call home, whilst staying close to their children.