Έρανος από το Junior & Senior School

Ως αγαπημένη δραστηριότητα συγκέντρωσης χρημάτων, οι μαθητές αντικατέστησαν τη σχολική τους στολή με τα δικά τους ρούχα για 1 ημέρα. Ο κάθε μαθητής συνείσφερε 2 ευρώ με αποτέλεσμα τη συγκέντρωση ενός συλλογικού ποσού που δόθηκε στο #RMHC Κύπρου. Είμαστε πραγματικά ευγνώμων για τη στήριξη των παιδιών προς το Ίδρυμα μας. #RMHC Cyprus! We are truly thankful.