Εμπλακείτε

Γίνε Εθελοντής

Κάντε τη διαφορά στις οικογένειες που έχουν ανάγκη βοήθειας.

Ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, εκτιμούμε κάθε βοήθεια που μπορούμε να εξασφαλίσουμε από τοπικούς εθελοντές. Οι εθελοντές μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα όπως ο προγραμματισμός εκδηλώσεων, η συγκέντρωση χρημάτων, η διευθέτηση ζητημάτων εκ μέρους των οικογενειών ή απλά να βρίσκονται εκεί για να βοηθήσουν με οποιονδήποτε τρόπο μπορούν. Ο καθένας μπορεί να γίνει εθελοντής και να ασχοληθεί για όσο χρόνο θέλει και διαθέτει, χωρίς δεσμεύσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μας αποστέλλουν τις αιτήσεις τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

family photo

Συνεργαστείτε μαζί μας

Το όραμά μας μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με τη στήριξη των εταιρικών μας συνεργατών, οι οποίοι διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του οργανισμού μας. Ενθαρρύνουμε τη δημιουργία μακροχρόνιων συνεργασιών με εταίρους που μπορούν να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων και των υπηρεσιών μας, τα οποία στοχεύουν στη βελτίωση της υγείας και της ευημερίας παιδιών και των οικογενειών τους. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να συνεργαστούν μαζί μας. Για να μάθετε περισσότερα ή/και να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για να γίνετε εταιρικός μας συνεργάτης, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Συλλογή χρημάτων

Επικροτούμε πρωτοβουλίες συγκέντρωσης χρημάτων από άτομα ή οργανισμούς. Οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία αγκαλιάζεται και εκτιμάται, καθώς γνωρίζουμε ότι θα διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στις προσπάθειές μας ως προς την εξεύρεση κεφαλαίων. Επικοινωνήστε μαζί μας για να μοιραστείτε οποιεσδήποτε ιδέες έχετε.

Μοιραστείτε την ιδέα σας μαζί μας

    captcha