Φωτεινή Παπαδοπούλου

Η κ.Φωτεινή Παπαδοπούλου, Πρόεδρος του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, επισκέφθηκε το πρώτο 𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗠𝗰𝗗𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗛𝗼𝘂𝘀𝗲® στην Κύπρο, για να παρατηρήσει τη συνολική εξέλιξη και την πρόοδο του έργου.