Ένα Όνειρο μια Ευχή

 O Σύνδεσμος Ένα Όνειρο μια Ευχή ένας από τους μεγαλύτερους υποστηρικτές μας, συμβάλλει στην ανέγερση του πρώτου #RMH ξενώνα στην Κύπρο, αναλαμβάνοντας το κόστος της επίπλωσης του σπιτιού.