Εθελοντισμός: Μαθαίνοντας στα Παιδιά μας τη Σημασία του

Ο εθελοντισμός, η ανιδιοτελής προσφορά χρόνου και εργασίας για τη βελτίωση της ζωής άλλων ανθρώπων ή της κοινωνίας γενικότερα, αποτελεί μια από τις ευγενέστερες δραστηριότητες των ημερών μας.

Παράλληλα, έχει και σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή των ανθρώπων, περιλαμβανομένων και των εθελοντών, καθώς η αίσθηση ότι βοηθούν άλλους χωρίς προσωπικό υλικό όφελος τους γεμίζει ικανοποίηση και χαρά.

Μια τόσο σπουδαία ενασχόληση, λοιπόν, είναι σημαντικό να αποτελέσει μέρος της ζωής των παιδιών μας όσο το δυνατόν νωρίτερα. Παρακάτω, θα δείτε πώς μπορεί ο εθελοντισμός να βοηθήσει ένα παιδί να καλλιεργήσει πολύτιμες ιδιότητες και να ενστερνιστεί διαχρονικές αξίες μέσα από την εθελοντική εργασία.

Η Σημασία του Εθελοντισμού για τον Χαρακτήρα των Παιδιών

Καρδιά του εθελοντισμού είναι ο συνδυασμός δοτικότητας και ανιδιοτέλειας. Συμμετέχοντας σε εθελοντικές δραστηριότητες, το παιδί μαθαίνει πως, στη ζωή, υπάρχουν σημαντικότερα πράγματα από τις υλικές ανταμοιβές, όπως η προσφορά στον συνάνθρωπο, η προστασία του περιβάλλοντος, η αλληλεγγύη, η ανάληψη πρωτοβουλίας και η ενσυναίσθηση. 

Παράλληλα, το παιδί αποκτά πείρα σε διάφορες εργασίες και δραστηριότητες, οι οποίες ίσως ξεκλειδώσουν μέσα του ταλέντα και ενδιαφέροντα και τον βοηθήσουν να βρει τον επαγγελματικό του προσανατολισμό, καθώς και να μάθει πράγματα για τον εαυτό του, όπως τα δυνατά και τα αδύνατά του σημεία.

Ταυτόχρονα, το παιδί διδάσκεται την αξία της συνεργασίας και της συμμετοχής, όχι μόνο σε μικρότερες ομάδες εργασίας, αλλά και σε ολόκληρη την κοινωνία. Μαθαίνει ότι αποτελεί την πολύτιμη μονάδα ενός συνόλου, που βασίζεται στις προσπάθειες του κάθε μέλους του για να επιβιώσει. Μια εθελοντική προσπάθεια διδάσκει σε ένα παιδί πολύ καλύτερα την αξία της συνεργασίας και της ομαδικότητας από ό,τι ένα σπορ, στο οποίο πάντα ενέχεται το στοιχείο του ανταγωνισμού.

Ο εθελοντισμός βοηθά ένα παιδί να έρθει σε επαφή με το διαφορετικό: με διαφορετικές εθνικότητες, διαφορετικές κουλτούρες, πολιτισμούς, νοοτροπίες, επιλογές ζωής. Μαθαίνει να τις αποδέχεται, να τις σέβεται, ανεξάρτητα από τον βαθμό στον οποίο θα επιλέξει να επηρεαστεί από αυτές.

Με τον τρόπο αυτό, διευρύνει τους γνωστικούς ορίζοντες και ανακαλύπτει πόσο μεγάλος, πλούσιος και πολυποίκιλος είναι ο κόσμος που τον περιβάλλει.

Τέλος, μέσα από όλα αυτά, το παιδί κοινωνικοποιείται πολύ πιο αποτελεσματικά: μαθαίνει να γνωρίζει νέους ανθρώπους, να κάνει φιλίες και να οικοδομεί σχέσεις εμπιστοσύνης με άλλους ανθρώπους.

Ένας Θησαυρός Γνώσεων και Εμπειριών

Πράγματι, ο εθελοντισμός μπορεί να αποτελέσει έναν θησαυρό γνώσεων και εμπειριών για κάθε παιδί.

Το Ronald McDonald House Charities® Κύπρου βασίζεται στις συνεισφορές και την εθελοντική εργασία εκατοντάδων ανθρώπων, που δίνουν από τον χρόνο, τις δυνάμεις και τους πόρους τους και βοηθάνε να κρατήσουμε οικογένειες παιδιών που νοσηλεύονται ενωμένες στη δυσκολότερη δοκιμασία της ζωής τους.

Μάθετε περισσότερα για το έργο μας και ανακαλύψτε πώς μπορείτε να συμβάλλετε στην προσπάθειά μας!

Shopping Cart