Πώς Συμβάλλει ο Εθελοντισμός στην Ψυχική μας Υγεία

Όταν κοπιάζουμε για να βοηθήσουμε άλλους, χωρίς υλικό όφελος και δίχως να μας αναγκάζει κανείς, αισθανόμαστε μια πολύ ιδιαίτερη ευφορία – μια απόδειξη ίσως ότι είμαστε σχεδιασμένοι να εκδηλώνουμε ανιδιοτέλεια. 

Πράγματι, ο εθελοντισμός μάς βοηθά από πολλές απόψεις: μας μαθαίνει νέες δεξιότητες, μας γεμίζει με ενδιαφέρουσες εμπειρίες και διευρύνει το δίκτυο των γνωριμιών μας. 

Παράλληλα, έχει σημαντικά οφέλη και για την ψυχική μας υγεία. Ας δούμε σύντομα ποια. 

Ενισχύει τον Αυτοσεβασμό & την Αίσθηση της Προσωπικής Αξίας

Βαθιά μέσα μας, όλοι έχουμε την ανάγκη να νιώθουμε χρήσιμοι και πολύτιμοι για τους άλλους, είτε πρόκειται για την οικογένειά μας είτε για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκουμε. 

Προσφέροντας εθελοντικά τις δυνάμεις μας και συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο αύριο για μας και για άλλους ανθρώπους, ενισχύουμε σημαντικά την εικόνα που έχουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυξάνουμε τον αυτοσεβασμό και την αυτοπεποίθησή μας. Αισθανόμαστε ότι είμαστε ηθικά άτομα – μια πηγή καλού σε έναν αν μη τι άλλο σκληρό κόσμο. 

Παράλληλα, μέσα από τον εθελοντισμό, κατανοούμε καλύτερα δυσκολίες και προβλήματα άλλων ατόμων, καλλιεργώντας ιδιότητες όπως η συμπόνια και η ενσυναίσθηση. Έχουμε, επίσης, την ευκαιρία να ανακαλύψουμε περισσότερα πράγματα για τον εαυτό μας, τον χαρακτήρα και την προσωπικότητά μας και να δουλέψουμε σε αρνητικές της πτυχές, ενισχύοντας παράλληλα εκείνες που είναι ήδη θετικές. 

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά συνθέτουν το θεμέλιο για ισορροπημένη ψυχική υγεία. 

Διευρύνει τους Ορίζοντές μας 

Η εθελοντική εργασία μάς βάζει σε κόσμους και εμπειρίες που ίσως είναι αρκετά διαφορετικές από αυτές που έχουμε ζήσει ώς τώρα. Ως αποτέλεσμα, διευρύνουμε τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις γνωριμίες μας – δηλαδή τον πνευματικό και κοινωνικό μας ορίζοντα. 

Γινόμαστε πιο… «πολυταξιδεμένοι» στον μικρόκοσμο της ζωής. Κι αυτό το ταξίδι μπορεί αργότερα να μας ωφελήσει τόσο στην προσωπική, όσο και στην επαγγελματική μας ζωή. 

Ενισχύει τις Κοινωνικές μας Δεξιότητες

Τέλος, ο εθελοντισμός μάς φέρει πιο κοντά σε άλλους ανθρώπους, διαφορετικής ηλικίας, μορφωτικού υπόβαθρου, εθνικότητας, θρησκείας ή απόψεων γύρω από διάφορα ζητήματα. 

Εργαζόμενοι ώμο προς ώμο με διαφορετικούς ανθρώπους, κατανοούμε καλύτερα τη σημασία της κατανόησης, της ανοχής και της ισότητας, και μαθαίνουμε να εκφραζόμαστε και να επικοινωνούμε πιο αποτελεσματικά. Δεν είναι λίγοι δε εκείνοι που σφυρηλάτησαν φιλίες ζωής μέσα από τη συμμετοχή σε εθελοντικά προγράμματα. 

Το RMHC® Κύπρου είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που βοηθά οικογένειες παιδιών που νοσούν να παραμείνουν ενωμένες κατά τη διάρκεια της νοσηλείας μακριά από το σπίτι τους. 

Σε μεγάλο βαθμό, το έργο μας βασίζεται στον εθελοντισμό. Μάθετε περισσότερα για τον σκοπό μας και δείτε πώς μπορείτε να συνδράμετε στην προσπάθειά μας!

Shopping Cart